gümrükleme

Gümrükleme

Bir ülkeden başka bir ülkeye ihraç ya da ithal edilen eşyadan yürürlükte olan Gümrük Kanunları doğrultusunda alınan harç, resim ya da vergidir. Gümrük kavramını bu işlemlerin yapıldığı yer olarak da duyabiliriz. Bir ülkenin gümrük bölgesinden çıkan ya da giren tüm ürünler için gümrükleme işlemi uygulanmaktadır. Başka bir ülkeye gerçekleştirile her dış ticarette bu işlem uygulanır. İhracat yapılırken gümrükleme işlemleri ülkeye ve taşınan ürüne göre farklılıklar gösterebilmektedir. İhracat tüm devletler tarafından teşvik edilen bir ticari faaliyettir. Ancak ihracat yapan firmalar bazı maddelerin ihracatına yapılan yasaklara ve kısıtlamalara dikkat etmelidir. Örneğin pek çok ülkede kendi topraklarında bulunan tarihi eserlerin ihracatına yasak getirmiştir. Benzer bir biçimde kafanıza göre mühimmat ve silah ihracatı da yapamazsınız

Gümrükleme İşlemleri

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ihracat işlemleri ürüne ve ülkeden ülkeye göre farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak temel bir ihracat için izlenmesi gereken yollar vardır. Öncelikle ürünlerin üretimini tamamlama, paketleme de yaparak ihracat için hazır hale getirilmelidir. Nakliye organizasyonun nasıl yapılacağını bulmak, örneğin konteynır rezervasyonu vb. İhracat yapılacak ülkenin istediklerine uygun olarak lazım olan evrakların hazırlanması gerekmektedir. Daha sonrasında ise ihracatçı ülkenin gümrük yönetiminin malların muayenesinin yapılması lazımdır. Bu işlemden sonra yükler ihracatçı ülkenin gümrük bölgesinden ayrılabilir. İhracat gümrük beyannamesi ile de işlemler kapatılır. Gümrükleme işlemi böylece sonlandırılmış olur.

Gümrükleme Nasıl Yapılır

Ülkemizde gümrük,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan bir kurumdur. Gümrüğün görevleri arasında taşınacak eşyanın gümrük kıymetinin ve menşeini belirlemesi gerekir. Gümrük vergilerini, diğer vergileri, mali yükleri ve fonu tespit ve tahsil etmektedir. Dış ticaret merkezleri ile gümrük işletmelerini yürütür. Gümrüksüz olan satış firmaları ile alakalı işlemleri sürdürmektedir. Kıyı ve sınır ticaretinde ilişkileri ve sınır ticaret merkezinden yapılacak ticarete dair gümrükleme işlemlerini yapar. Transit rejimi ile ilgili olarak işlemleri düzenler ve yürütülmesini sağlar. Gümrük laboratuarı kurar ve tahlil yöntemlerini hazırlar. Gümrüklerce alınan vergileri ve benzeri işlere dair uzlaşma esaslarını ve usullerini belirleyerek uygulamaya sokma görevini yapmaktır.